Ondernemerlive - Logo

Zo zien de financiën eruit voor startups

Samenvatting Artikel

Als je overweegt een start-up te starten moet je weten hoe de financiën van een start-up eruit zien. Als start-up heb jij enkele financiële verplichtingen waaraan je moet voldoen, opties die jouw helpen het overzicht te bewaren en verschillende mogelijkheden voor de financiering.

Budgettering

Om start-ups financieel succes te laten behalen, is het opstellen van degelijke budgetten van cruciaal belang. Start-ups moeten een budget maken dat hun uitgaven, inkomsten en spaar potentieel in evenwicht houdt. Je moet ook een vermogen reserveren voor onverwachte uitgaven. Het uitvoeren van deze punten verhoogt je kansen op succes voor jouw start-up.

Financiering

Start-ups worden op verschillende wijze gefinancierd hieronder staan de mogelijkheden waarop de financiering plaatsvindt: 

  • Zelffinanciering: Zelffinanciering bestaat uit spaargelden of eigen vermogen. Start-ups maken ook gebruik van persoonlijke leningen of investeringen van familie, vrienden en contacten. 
  • Venture Capital: Venture Capital is een vorm van financiering die wordt geleverd door professionele investeerders. Het is bedoeld om je start-ups te helpen groeien en ontwikkelen. 
  • Subsidies: Overheden ondersteunen start-ups financieel in de vorm van financiële subsidies. 
  • Incubators: Incubators zijn bedrijven of instellingen die je start-ups helpen bij het opzetten, ontwikkelen en financieren van hun bedrijven. 
  • Crowdfunding: Crowdfunding is een vorm van collectieve financiering waarbij je start-up geld inzamelt door het aanbieden van aandelen of vergoedingen aan investeerders. 
  • Kredieten: Kredieten worden verstrekt door commerciële banken, kredietunies en vergelijkbare financiële instellingen om je start-up te helpen bij het opstarten van hun bedrijven.

Boekhouding

Je start-up moet boekhouding uitvoeren om je financiële gezondheid te beoordelen. Boekhouding omvat het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf, evenals het bijhouden van alle financiële verplichtingen. Boekhouding geeft je start-ups inzicht in de financiële gezondheid en helpt je te begrijpen waar je geld naartoe gaat.

Risicobeheer

Je start-ups moet ook risicobeheer uitvoeren om je financiële prestaties te verbeteren. Risicobeheer bestaat uit het identificeren, beoordelen en beheersen van financiële risico’s. Het is belangrijk dat je start-up risicobeheer uitvoeren om de kans op financiële verliezen te verkleinen. Het niet uitvoeren van risicobeheer kan ernstige gevolgen hebben voor start-ups. Als er geen risicobeheer wordt uitgevoerd, kunnen start-ups geconfronteerd worden met een aantal financiële problemen, waaronder:

  • Verhoogd faillissementsrisico: Start-ups die geen risicobeheer uitvoeren, lopen het risico dat ze niet in staat zijn om te reageren op onverwachte gebeurtenissen zoals marktveranderingen, concurrentie of technologische veranderingen. Dit leidt tot een verhoogd faillissementsrisico. 
  • Verlies aan kapitaal: Start-ups die geen risicobeheer uitvoeren, lopen het risico dat ze kapitaal verliezen. Door onverwachte gebeurtenissen, zoals marktveranderingen of concurrentie, verliezen start-ups hun kapitaal waardoor ze niet meer in staat zijn hun bedrijf te ondersteunen. 
  • Reputatieschade: Start-ups die geen risicobeheer uitvoeren, lopen het risico dat hun reputatie wordt aangetast als gevolg van hun financiële moeilijkheden. Dit leidt tot een afname van klanten en toeleveranciers, wat leidt tot verminderde inkomsten. 
  • Financiële problemen: Start-ups die geen risicobeheer uitvoeren, kunnen geconfronteerd worden met financiële problemen zoals hoge schulden, lage kredietscores en een slecht kredietverleden. Dit maakt het moeilijker voor start-ups om toekomstige financiering te verkrijgen.

Je weet nu hoe belangrijk het is om de financiële situatie van jouw start-up in kaart te hebben. Je bent op de hoogte van het belang van budgetteren en je weet dat je financiële situatie is te beoordelen door boekhouding. In het artikel zijn er ook mogelijkheden beschreven over welke manieren er zijn voor het financieren van jouw start-up. Het uiteindelijk doel van je start-up moet altijd zijn om de financiële prestaties te verbeteren, Risicobeheer helpt jou hierbij door het identificeren, beoordelen en beheersen van financiële risico’s. Zo wordt jouw start-up een succes.

Meer artikelen