Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Een doelgroep analyse is erg belangrijk voor eigenlijk ieder bedrijf. Het helpt mensen te identificeren/begrijpen wie hun doelgroepen zijn, en wat zij willen. Doelgroepanalyse wordt vaak gebruikt door bedrijven die meer dan één target audience hebben (bijvoorbeeld automerken als Mercedes Benz of Audi).

Een Doelgroepanalyse wordt gedaan door het gedrag van verschillende groepen mensen te bestuderen, en hun behoeften en wensen te bestuderen. Van zo komt u erachter hoe u het best aan deze behoeften (en wensen) kunt voldoen door het juiste product of de juiste dienst aan te bieden.

Een Doelgroepanalyse wordt ook gedaan voor een specifieke target audience waar een bedrijf zich op richt. Een Doelgroepanalyse voor deze groep helpt het bedrijf om te weten wat hun belangrijkste behoeften en wensen zijn van uw product of dienst. Deze Doelgroepanalyse wordt vaak gedaan door mensen in de specifieke doelgroep vragenlijsten te geven over wat zij van bepaalde producten of diensten vinden.

Een doelgroepanalyse kan ook worden gebruikt om te zien of bepaalde marketingdoelen worden bereikt. Bijvoorbeeld, als een bedrijf wil dat mensen met een bepaald inkomen hun product kopen, zou u met behulp van een target audience analyseren wie die mensen zijn.

Een Doelgroepanalyse kan ook worden gebruikt om na te gaan of een bepaald product geschikt is voor een bepaalde doelgroep. U zou bijvoorbeeld een Doelgroepanalyse kunnen maken om na te gaan of de kleur van uw dweil past bij verschillende soorten keukens (moderne keuken/klassieke keuken). Een doelgroepanalyse als deze kan ook worden gebruikt om te zien of de omvang van een product, of van een dienst, aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

Een doelgroep analyse als onderdeel van je marketing plan

Wanneer je een marketing plan gaat maken is het nodig om te weten wie je target audience is. Als u weet wie uw doelgroep is, kunt u erachter komen wat zij willen en aan welke vorm van communicatie zij de voorkeur geven. Doel groepanalyses zijn een belangrijk onderdeel van het marketingplan.

De Doelgroepanalyse voor dit deel van het marketingplan kan ook een aantal interessante feiten over de eigen producten of diensten van uw bedrijf aan het licht brengen. Bijvoorbeeld, als u vindtals uit de analyse blijkt dat uw groep vooral uit vrouwen bestaat, kunt u de kleuren of de illustraties op een product veranderen. U zou ook de taal van het promotiemateriaal kunnen veranderen als uit de Doelgroepanalyse blijkt dat de meeste mensen in deze Doelgroep het Engels niet machtig zijn.

De Doelgroepanalyse zal een belangrijk onderdeel zijn van het marketingplan omdat het bepaalt naar welke consumenten moet uw bedrijf zijn marketinginspanningen richten. De Doelgroepanalyse bepaalt ook hoe de consumenten zullen worden benaderd, en welk soort boodschap u hen wilt sturen.

Een Doelgroepanalyse vóór de lancering van een nieuw product of de introductie van een nieuwe dienst is altijd zeer aan te raden, omdat het kan aantonen dat de gekozen groep goed reageert op uw product of dienst en dat er voldoende vraag naar is.

Het helpt bedrijven te bepalen of ze op het juiste spoor zitten wat betreft de behoeften en wensen van hun doelgroep, dus de Doelgroepanalyse kan van vitaal belang blijken om ervoor te zorgen dat een idee door alle niveaus van goedkeuring of afwijzing komt.

De juiste marketing strategie uitvoeren

Doelgroepanalyse kan ook van cruciaal belang zijn voor de verbetering van de positie (en het marktaandeel) van een onderneming. Doelgroepanalyse wordt vaak gebruikt om te bepalen of concurrenten al dan niet koopjes doen in hetzelfde gebied, en waar zij hun producten of diensten op richten.

Een Doelgroepanalyse moet alles bevatten wat u moet weten over uw target audience. Dit zal ervoor zorgen dat alle inspanningen besteed aan het vinden van relevante informatie goed besteed zal zijn, omdat deze informatie zeer waardevol kan zijn voor het maken van belangrijke marketing beslissingen. De Doelgroepanalyse moet het volgende omvatten

1) Wat voor soort mensen vallen in deze doelgroep?

2) Hoe groot is de groep?

3) Wat is hun geografische spreiding?

4) Wat is hun demografische distributie?

5) Wat zijn de interesses en attitudes van deze doelgroep?

6) Zijn er organisaties die deze groep bedienen, zoals liefdadigheidsinstellingen of verenigingen?

7) Zijn er andere Doelgroepanalyses voor vergelijkbare groepen zonder overlappende groepen?

8) Doelgroepanalyse op lange termijn, bijvoorbeeld een jaar vooruit

9) Verwachten we dat deze Doelgroep de komende jaren zal groeien of krimpen?

10) Welke producten en diensten bieden onze concurrenten deze mensen op dit moment, en hoe verhouden wij ons tot hen op kwaliteit en prijsklasse.

11) Profiel van de doelgroep: Leeftijd / Geslacht / Inkomensniveau

12) Als het om mensen gaat, zoek dan uit waar zij wonen (regionaal), tot welk sociaal milieu zij behoren (stedelijk/platteland), wat

Share: