Ondernemerlive - Logo

Een bedrijfsplan opstellen

Samenvatting Artikel

Het opstellen van een bedrijfsplan is een essentiële stap voor ondernemers die een nieuw bedrijf willen starten of hun bestaande onderneming willen uitbreiden. Het is niet alleen een middel om investeerders te overtuigen, maar ook een instrument om de eigen ideeën en plannen te structureren en te toetsen. In dit artikel kom je alles te weten over het opstellen van een bedrijfsplan en de bijbehorende stappen.

Executive summary

Als eerste maak je een executive summary. Dit is een samenvatting van het gehele plan en geeft een overzicht van de belangrijkste punten die in het document worden behandeld. Het doel van een executive summary is om de aandacht van de lezer te trekken en hen te overtuigen om verder te lezen. Het is daarom belangrijk om de belangrijkste informatie op een heldere en beknopte manier te presenteren.

Bedrijfsprofiel

Daarna maak je een bedrijfsprofiel om in kaart te brengen hoe een bedrijf georganiseerd is en hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld. Een goede bedrijfsstructuur is essentieel voor het succes van een onderneming. Dit komt omdat het maken van een bedrijfsprofiel helpt bij het creëren van helderheid over de taken en verantwoordelijkheden van elke werknemer.

Marktanalyse

Als je een bedrijfsprofiel hebt samengesteld moet je natuurlijk ook weten in welke markt het best bij je bedrijf past. Dit doe je door middel van het maken van een marktanalyse. Hiermee laat je zien in welke markt je opereert en welke plek je hebt ten opzichte van je concurrenten. Het doel van een marktanalyse is om de kansen en uitdagingen binnen de markt te identificeren, zodat het bedrijf zich kan richten op de juiste doelgroep en producten of diensten kan ontwikkelen die aan hun behoeften voldoen.

Producten en diensten

Het bepalen van de producten of diensten die het bedrijf aanbiedt is een essentieel onderdeel van het opstellen van een bedrijfsplan. Dit is belangrijk omdat de producten of diensten de basis vormen van het bedrijf en het succes van het bedrijf afhankelijk is van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van deze producten of diensten. Als je marktonderzoek kom je veel informatie te weten over je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de behoeftes van je klant en welke producten het goed doen waardoor je weet wat je het beste kan verkopen.

De strategie

Een bedrijfsstrategie bepaalt de richting van het bedrijf op de lange termijn. Bij het opstellen van een bedrijfsplan is het belangrijk om een duidelijke strategie te hebben die rekening houdt met de doelstellingen van het bedrijf, de markt en de concurrentie. Een goede strategie geeft richting aan het bedrijf en zorgt ervoor dat het bedrijf zich onderscheid van de concurrentie.

Financiële projecties

Door het maken van financiële projecties krijg je inzicht in de financiële risico’s en kansen van het bedrijfsplan. Je rekent bijvoorbeeld uit hoeveel omzet er nodig is om break-even te draaien, wat de verwachte cashflow is en welke kosten er gemaakt moeten worden. Op basis van deze informatie kun je vervolgens beslissen of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het plan te realiseren.

Conclusie

Bij het maken van een conclusie komen de belangrijkste punten naar voren om te benadrukken wat de onderneming uniek maakt en of het plan een positief of negatieve uitkomst gaat hebben. Dit is vooral van belang voor investeerders of potentiële partners, die op zoek zijn naar ondernemingen met potentieel. Ook krijg je zo een duidelijk beeld over de eventuele toekomst van je bedrijf. 

Het opstellen van een bedrijfsplan is een essentieel onderdeel van het starten of laten groeien van een onderneming. Bij een goed bedrijfsplan krijg je een heldere visie op je doelen, de markt, de concurrentie, een het best verkochte product. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de bedrijfscultuur, de producten of diensten, en de bedrijfsstructuur. Hierdoor vergroot een bedrijf zijn kans op succes. 

Meer artikelen